Service

Vi utför alla typer av installationsarbete, allt från nybyggnation av villor till byte av trasiga vägguttag strömbrytare mm.

Erbjudande

Just nu har vi följande erbjudande:

Installation av jordfelsbrytare i befintlig anläggning.
Detta erbjudandet gäller max 25A huvudsäkring, och inom en radie av ca 50 km från Trollhättan, om eran anläggning har mer än 25 A, kontakta oss för ett bra erbjudande!

Pris: 2500 kr inkl moms


Vad är ett ROT-skatteavdrag?

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår. Du får inte heller rotavdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift (Skatteverket, 2015).

Vad innebär ROT-avdraget?

Den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt kan få en skattereduktion med 30 procent av underlaget, dock med max 50 000 kr per år och individ. Underlaget kommer dock att omfatta såväl ROT-arbeten som nuvarande RUT-arbeten. Underlaget för skattereduktion för ROT-arbeten utgörs av arbetskostnaden.

Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja sin del av avdraget. Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara 2 x 100 000 kr = 200 000 kr och då blir skattesubventionen 100 000 kr.