Garo

Denna laddare har större effekt än våra andra alternativ, vilket innebär snabbare laddning men samtidigt ställer det lite större krav på din elanläggning.

4,5 M kabel fast monterad

Till Garo laddbox ingår lastbalansering vilket innebär att man sätter en liten mätanordning vid inkommande elmätare, denna mäter då hur mycket ström ni gör av med i huset och anpassar laddboxens laddförmåga efter hur mycket effekt det är möjligt att använda utan att huvudsäkrinigarna löser ut. Denna kopplas ihop med kabel från laddboxen vilket innebär lite mer jobb i installations skedet men är betydligt mer driftsäker.

Standard installation inkluderar max 10 meter installationskablage, 1 st håltagning i yttervägg, personskyddsbrytare och driftsättning.

Bilkostnad tillkommer