Charge Amp Halo

Denna laddbox har en smidig molntjänst som ingår utan kostnad där man kan sätta timer och lås funktioner, denna måste kopplas upp via Wifi nätverket så det är viktigt att veta att Wifi signalen räcker till platsen där du vill placera laddboxen.
7,5 M laddkabel fast monterad

Till Charge Amp Halo ingår lastbalansering vilket innebär att man sätter en liten mätanordning vid inkommande elmätare, denna mäter då hur mycket ström ni gör av med i huset och anpassar laddboxens laddförmåga efter hur mycket effekt det är möjligt att använda utan att huvudsäkrinigarna löser ut.
Denna måste också ha Wifi signal då dessa kommunicerar via molntjänsten.

Standard installation inkluderar max 10 meter installationskablage, 1 st håltagning i yttervägg, personskyddsbrytare och driftsättning.

Bilkostnad tillkommer