Easee

Easee Home är en intelligent laddbox som anpassar sig till alla elfordon, elförsörjning och elnät. Laddboxen detekterar automatiskt om bilen stöder 3-fas laddning eller inte. Du behöver inte tänka på tekniska specifikationer, laddboxen anpassar sig alltid till bilens behov.

Standard installation inkluderar max 10 meter installationskablage, 1 st håltagning i yttervägg, personskyddsbrytare och driftsättning.

Bilkostnad tillkommer